• Att utveckla ett företags affärsmodell är mer lönsamt än att utveckla nya produkter.

Vår värdegrund

Vi arbetar med att ge företag flyt. Det är grunden till tillväxt, grunden till att du och dina anställda trivs, och grunden för att du ska vara offensiv i din utveckling. Flyter det på så är det lätt att fortsätta framåt. Därför arbetar Företagsutveckling Fredagar med att skapa flyt åt sina kunder. Detta gör vi genom att arbeta med företagens processer, kultur och attityder i hela kedjan, från ägare till styrelse, ledningsgrupp och personal.

Vi bryr oss om företag på lång sikt. Att göra affärer med oss ska vara ett åtagande från båda sidor. Det är inte lätt att växa och bygga företag – i så fall hade betydligt fler gjort det. Vi bygger inte på tur, utan på systematisk skicklighet. Vi ska fram, med en stor arbetsinsats, klok strategi och de bästa verktygen tillgängliga. Har du samma känsla som oss, så vill vi gå hela vägen fram.

Vår metod

Kom till poängen snabbt. Vi är inte intresserade av en åtta månaders utredning av ditt företag. Vi vill se vad ni kan och bör gå för att växa och bli mer effektiva.

Detta kan vi göra på två arbetsdagar. Er VD lägger fyra timmar, eventuell ledningsgrupp fyra timmar och delar av er personal lägger två timmar. Sen kan vi med största sannolikhet se vart ni kan och bör gå för att växa. Förändringen kan börja nu.

 

 

”Företagsutveckling Fredagar kompetens och engagemang imponerar. Jag var tveksam innan vi började vårt arbete, jag tänkte att detta är bara något som kostar. Men det har gjort underverk både för mitt företag och för min personliga utveckling”

Lars Sjöholm, VD och delägare, Matfors Industriservice

Tillväxtanalysen är första delen i vår process för tillväxt: Kickstartprocessen. processen1

Företagsutveckling Fredagar fungerar ungefär som en depåchef i ett Formel-1-stall. Vill du växa snabbt och säkert krävs det någon att föra en dialog med, det krävs att du vet att din bil håller för trycket och att banan är ren. Företagsutveckling Fredagar och dess samarbetspartners ger allt detta så att företagen tryggt kan gasa på och bli bäst.

Resultatet är viktigast. Företagsutveckling Fredagar engagerar sig för att du och din organisation ska nå dit ni vill. Vi bidrar med erfarenhet, driv och verktyg för att er organisation ska nå framgång. Vi släpper inte taget.

 

 

”Andreas Skoglunds driv är underbart i de projekt vi arbetat tillsammans i. Han har ett starkt engagemang för att vi som kund både ska bli nöjda och att vi når resultat”

Peter Sjölund, marknadsansvarig Explizit Environment

 

Företagsutveckling Fredagar vänder sig till företag utanför storstadsregionerna, dels för att vi kan förutsättningarna bäst här, dels för att det behövs balans i tillväxten för att Sverige ska må bra. Därför vill vi framförallt jobba med företag mellan 10 – 50 anställda som vill växa och bli större.

Kontakta Andreas Skoglund i någon av kanalerna nedan, vill ni ha support i att bli bäst kan vi börja med en gemensam lunch.

Mobil: 070 764 08 31
Twitter: @fredagarnu
Mailandreas.skoglund@fredagar.se
Linkedinhttps://www.linkedin.com/company/f%C3%B6retagsutveckling-fredagar
Skype: skoglund@fredagar.se
Facebookhttps://www.facebook.com/Fredagarnu